Szolgáltatási feltételek

1. § hatálya, vevői információk
A következő általános szerződési feltételek szabályozzák a szerződéses viszonyt a Schelberger GmbH és a fogyasztók és vállalkozók között, akik boltunkon keresztül vásárolnak termékeket. Azokat a feltételeket, amelyek ellentmondanak vagy eltérnek a feltételeinktől, nem ismerjük el. A szerződés nyelve német.

2. § szerződés megkötése
Az internetes ajánlatok kötelező érvényű ajánlatot jelentenek az áruk vásárlására.Az internetes ajánlatok kötelező érvényű ajánlatot jelentenek az áruk vásárlására.

Miután megadta adatait és rákattint a megrendelés gombra, elfogadja ezt az ajánlatot adásvételi szerződés megkötésére.

3. § Vásárlói információk: A megrendelés adatainak tárolása
Megrendelését a megkötött szerződés részleteivel (pl. Terméktípus, ár stb.) Mi mentjük el. A korábbi megrendeléseihez azonban nem férhet hozzá az interneten keresztül. Küldjük Önnek a feltételeket, de bármikor hozzáférhet hozzájuk a weboldalunkon keresztül is. Ha saját céljaira el szeretné menteni a termékleírást weblapunkon, akkor pl. készítsen képernyőképet, vagy nyomtassa ki az egész oldalt.

4. § Ügyféltájékoztatás: Helyesbítés
A törlés gombbal bármikor kijavíthatja a bejegyzéseket, mielőtt benyújtaná a megrendelést. A további javítási lehetőségekről a megrendelési folyamat során tájékoztatunk. A böngésző ablak bezárásával bármikor teljesen befejezheti a rendelési folyamatot.

5. § visszatérési jog
A szállítási áruk vásárlásakor az elállási jog helyett visszatérítési jogot biztosítunk a fogyasztóknak. A visszaküldési szabályzat részleteit, kérjük, olvassa el a visszatérési szabályzatot.

6. § A jótállási igények korlátozása
Garancia a használt áruk fogyasztói részére A használt áruk hibáival kapcsolatos követelései az eladott áruk Önnek történő átadása után egy évvel lejárnak. E rendelet hatálya alá nem tartoznak a kártérítési igények, a csalárd módon eltitkolt hibákból eredő követelések, valamint a termék minőségére vállalt garancia igényei. Ezekre a kizárt követelésekre a törvényi elévülési idő vonatkozik.

Garancia vállalkozóknak A megvásárolt cikk hibái miatti szavatossági igényei a kockázat átadásától számított egy évig lejárnak. E rendelet hatálya alá nem tartoznak a kártérítési igények, a csalárd módon eltitkolt hibákból eredő követelések, valamint a termék minőségére vállalt garancia igényei. A BGB 478. §-a szerinti igénybevételi jog szintén kizárt. Ezekre a kizárt követelésekre a törvényi elévülési idő vonatkozik.

7. § A felelősség korlátozása
Kizárjuk a felelősséget az enyhén hanyag kötelességszegésekért, feltéve, hogy ezek nem vonatkoznak a lényeges szerződéses kötelezettségekre, az élet-, végtag- vagy egészségkárosodásból eredő károkra, vagy a termékfelelősségről szóló törvény szerinti garanciákra vagy követelésekre. Ugyanez vonatkozik helyettes ügynökeink és törvényes képviselőink kötelességszegéseire is. Az egyik lényeges szerződéses kötelezettség különösen az a cikk átadásának kötelezettsége, amelyet Önnek át kell adnia, és annak tulajdonjoga. Ezenkívül a tárgyat anyagi és jogi hibáktól mentesen kell ellátnunk.

8. § A joghatóság kereskedelmi helye
A jelen szerződésből eredő minden jogvita kizárólagos illetékességi helye üzlethelyiségünk, ha Ön kereskedő.

9. § A termék összeszerelése
Az ügyfél vállalja a professzionális összeszerelés biztosítását.

10. bek. Fordítások
A Grandesys-t néhány európai országban a Grandesys.at weboldalon keresztül kínálják. A fordítások eltérhetnek a német szövegektől.

11. § áruk
Sérült áruk, már használt áruk vagy szennyezett áruk vagy az áruk hiányzó részei (kiegészítők, szerelési részek), fenntartjuk a jogot, hogy a felmerült költségeket (tisztítás, károk elhárítása) teljes mértékben visszatartjuk a vételárból.

12. § csomagolás
Ha már nem rendelkezik az eredeti csomagolással, vagy ha már nem használható, akkor a termék visszaküldése során ellenőrizze, hogy a csomagolás stabil és alkalmas-e a szállítási sérülések elleni megfelelő védelemre. Ha a visszaküldött csomagolás nem stabil és alkalmas arra, hogy megvédje az árut a szállításkor bekövetkező károktól a visszaküldéskor, és ha ez a visszaszolgáltatott áruk károsodását eredményezi, fenntartjuk a jogot, hogy a vételárat részben vagy egészben visszatartjuk, a kár típusától és mértékétől függően.

13. § Szállítás

A megrendelt terméket a DPD, a DHL vagy a postai küldemény megfelelően szállítja el. Ha a csomagot a vevő nem fogadja el, amikor azt az értékesítési partner leszállítja, és visszaküldik a Grandesys-nekaz ügyfélnek meg kell fizetnie az újraküldés költségeit. Ha a vevő által nem elfogadott csomagot a szállítási szolgálat visszaküldi a Grandesys-nek, akkor ez a megrendelt termékek lemondásának minősül, és újra megrendelni kell.